2018 - 125 Bliain ag Fás? An Athbheochan agus Conradh na Gaeilge, Dé hAoine, 15 Meitheamh
Welcome  
  Contact  
  All Events  
Welcome

 

125 Bliain ag Fás? An Athbheochan agus Conradh na Gaeilge

Dé hAoine, 15 Meitheamh

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:
Dr John Walsh
Léachtóir Sinsearach Gaeilge
Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí & na gCultúr
Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta & an Léinn Cheiltigh
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Senior Lecturer in Irish
School of Languages, Literatures & Cultures
College of Arts, Social Sciences & Celtic Studies
National University of Ireland, Galway

Tel/Teil: ++91 492563
Gréasán/Web: http://www.nuigalway.ie/our-research/people/languages-literatures-and-cultures/johnwalsh/

COST Action New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges: http://www.nspk.org.uk

Twitter: @nuachainteoir